10.07.2021

Výlet do Rouchovan

Domluvili jsme se s naší paní vchovatelkou a udělali jsme si výlet k nim do Rouchovan. Na její zahradě jsme si připravili oheň a opekli špekáčky, aby se nám na zpáteční cestě dobře šlo.