15.07.2021

Vycházky do přírody

V době nouzového stavu jsme často chodili do přírody, nejčastěji naše cesta vedla na zaniklou osadu Mstěnice.