22.05.2018

Sportovní den v DD

12. května jsme pořádali tradiční sportovní den pro děti z dětských domovů, ale i pro širokou veřejnost. Na náš Sportovní den si přišlo zasoutěžit 128 dětí a s nimi příšlo 75 dospělých. Přijely za námi děti z Dětského domova z Budkova, Jemnice a Telče. Díky krásnému počasí , skvělému týmu Hitrádia Vysočina, Hasičům z Hrotovic a Petru Karáskovi se tento den opět  náramně vydařil. Všechny děti odcházely jistě spokojeny domů.