03.11.2019

Setkání k 80. výročí založení domova

5. října uspořádal náš dětský domov setkání bývalých a současných klientů a zaměstnanců. Všech dohromady se nás sešlo téměř 70. Nejdříve se všichni dopoledne sešli v domově, kde dostali dárečky a zapsali se do knihy návštěv. Poté jsme se všichni přemístili do párty stanu na zahradu, kde paní ředitelka všechny přítomné přivítala a vzájemně se všichni předtsavili. Následovalo společné focení a přesun do Klasu na společný oběd. Nejdříve měla paní ředitelka a paní starostka proslov, potom následovalo naše kulturní vystoupení, zazpívali jsme písničky, malé děti děti zazpívaly samy a děvčata zatancovala. Pak následoval přípitek a slavnostní oběd. Pak byla volná zábava. Odpoledne jsme se přesunuli zpět do domova, aby si mohli všichni prohlédnout prostory domova, přečíst si kroniku a zavzpomínat nad fotkami. Jako vzpomínku a památku na dnešní den jsme všichni společně zasadili náš národní strom – lípu. Na závěr jsme si opekli špekáčky. Byl to krásně strávený den.

Lukáš

DD_Hrotovice-1