Naše projekty

Cestománie po kraji a krajích

Divadelní a cinema kukátko

Šikula našeho domova

Letní sportování

Naše dílničky

Senioři děten, děti seniorům – Most mezi generacemi

Moje domácnost – finanční gramotnost

Pravidla jako pevná osnova pro život

Etická výchova k charakteru a prosociálnosti, environmentální výchova

I my rádi pomáháme

Regenerace těla a mysli

Projekty v gesci nadací a fondů

Přijďte k nám na návštěvu – projekt Kraje Vysočina

Obchůdky s Albertem – vánoční prodej našich výrobků

Soutěžíme s Třídílkem – třídění odpadu s Esko – T

Setkání bez hranic – plavecká show, Vlaštovky Brno

Prevence kriminality – vzdělávání dětí v boji proti kriminalitě, Městská policie Třebíč