Naše projekty

Články do Zpravodaje Hrotovic

1. Zpravodaj podzim 19

2. Zpravodaj zima 2020

3.Zpravodaj korojaro 20

4. Zpravodaj podzim 20

5.Zpravodaj zima 21

6. Zpravodaj jaro 21

Cestománie po kraji a krajích

Divadelní a cinema kukátko

Šikula našeho domova

Letní sportování

Naše dílničky

Senioři děten, děti seniorům – Most mezi generacemi

Moje domácnost – finanční gramotnost

Pravidla jako pevná osnova pro život

Etická výchova k charakteru a prosociálnosti, environmentální výchova

I my rádi pomáháme

Regenerace těla a mysli

Projekty v gesci nadací a fondů

Přijďte k nám na návštěvu – projekt Kraje Vysočina

Obchůdky s Albertem – vánoční prodej našich výrobků

Soutěžíme s Třídílkem – třídění odpadu s Esko – T

Setkání bez hranic – plavecká show, Vlaštovky Brno

Prevence kriminality – vzdělávání dětí v boji proti kriminalitě, Městská policie Třebíč