Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362

 

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení Dětského domova

 

3. Organizační struktura

Ředitel(ka) 12

Ředitel 1

Rozpočtář(ka) 1

Sociální pracovník(ce) 1

Vychovatelk(ka) 4

Asistent(ka) pedagoga 2

Kuchař(ka) 1

Uklízeč(ka) 1

Údržbář 1

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Dětský domov, Sokolská 362, 675 55 Hrotovice

4.2 Adresa úředovny pro osobní návštěvu

Dětský domov, Sokolská 362, 675 55 Hrotovice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí : 8 – 15

Úterý : 8 – 15

Středa : 8 – 15

Čtvrtek : 8 – 15

Pátek : 8 – 15

4.4 Telefonní čísla

pevná linka : 568 860 128

4.5 Čísla faxu

Není

4.6 Adresa internetové stránky

oficiální : www.ddhrotovice.cz

4.7 Adresa e – podatelny

podatelna : ddhrotovice@ddhrotovice.cz

4.8 Další elektronické adresy

ID datové schránky: tittykb

 

5. Případné platby můžete poukázat

číslo účtu : 253858558/0300

 

6. IČ

60 418 508

 

7. DIČ

Není

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Informace o ochraně OÚ

Organizační řád

Střednědobý plán

Vize

8.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu

Výsledovka

Rozvaha

 

9. Žádosti – informace

Postup pro podání a vyřízení žádostí o poskytnutí informací

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky

 

12. Formuláře

Žádost k pobytu mimo ústavní zaířzení

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí v kanceláři DD.

Zákony:

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání  veřejných zakázek

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Zákon č. 563/2004 Sb., pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociální – právní ochraně dětí

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Vyhlášky:

317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků

410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory pro výchovu dětí

438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonz ústavní výchovy

137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby

Nařízení vlády:

75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné činnosti pedagogických pracovníků

590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě

564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Předpisy jsou k nahlédnutí během úředních hodin v kanceláři dětského domova

Vnitřní a Návštěvní řád jsou k dispozici v návštěvní místnosti, Vnitřní řád i v kanceláři dětského domova.

 

15.Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad

 

16. Výroční zprávy

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výročni zpráva 2015

Vyroční zpráva 2014

Vyroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

 

 

17. Vnitřní řád

Vnitřní řád 2020

18. GDPR

Pověřenec:

Projektová kancelář Kraje Vysočina

poverenec@pkvysocina.cz

tel. +420 532 193 604

Žádost o poskytnutí informací o zpracovaných osobních údajích

formulář ke stažení: zadost subjektu udaju

19. Školní výchovně vzdělávací program

Skolni vychovne vzdelavaci program

20. Volné pracovní pozice

Nabízíme volné pracovní místo na pozici vychovatelky.

Bližší informace u ředitelky Dětského domova.