11.09.2018

Poděkování

Poděkování

Jako každý rok naše děti strávily několik báječných týdnů téměř po celé České republice. Těchto akcí se děti mohly zúčastnit díky nadacím, soukromým osobám, spolkům a pojišťovnám, které pobyty dětí hradily. Touto cestou bychom chtěli především poděkovat rodině Čejkovým za pobyt v Kobylí a spolku Suchá louka a panu Čermákovi za pobyt v Bohušicích.

Prázdninové putování zahájily děti ve Dvoře Králové nad Labem v dětské ozdravovně, kde pobývaly téměř 3 týdny, starší děti po tuto dobu pobývala na táboře Nesměř.

Ke konci července se díky spolku Suchá louka a panu Čermákovi mohla čtyři děvčata zúčastnit Sportovně turistického srazu v Bohušicích, kde prožily čtyři krásné dny plné zábavy a sluníčka.

Druhý srpnový týden strávily děti společně s vychovatelkami Lenkou Zahálkovou a Kateřinou Plíškovou  v Peci pod Sněžkou, který byl zaměřen na turistiku a poznávání okolní krásné přírody. Děti zde absolvovaly horské výšlapy, podívaly se na naši nejvyšší horu Sněžku a domů si přivezly nejen spoustu kilometrů v nohách, ale také borůvky na ovocné knedlíky.

Na další pobyt pozvali děti, v doprovodu vychovatelek Küfhaberové a Novákové, manželé Čejkovi z Kobylí do svého krásného rodinného penzionu přímo v Kobylí. Za celý týden děti shlédly spoustu zajímavostí, dověděly se mnoho věcí o životě zde v Kobylí, o místních zvycích a starobylých tradicích, navštívily Dívčí hrady, zámek v Lednici, rozhlednu Slunečnou ve Velkých Pavlovicích a krásné počasí si užily i na koupališti v Němčičkách.

Konec prázdnin děti zakončily na dvou akcích, které se konaly ve stejný den, proto se rozdělily na dvě skupiny. Starší děti odjely s vychovatelkou Küfhaberovou a Halámkovou na baletní představení Marná opatrnost do Národního divadla do Prahy, kam děti pozval pan Palatajko, menší děti byly pozvány spolkem Suchá louka a panem Čermáken do Bohušic na Sportovní den. Obě skupiny si zakončení prázdnin užily a v plné síle vstoupily do nového školního roku.