15.09.2019

Olympiáda v Diakonii v Myslibořicích

Ve čtvrtek 5. září jsme byli opět pozváni na tradiční Olympiádu do Myslibořic, kde soutěží babičky a dědečci mezi s sebou v různých disciplínách. My jsme jim na jednotlivých stanovištích pomáhali a doprovázeli jsme je. Ty babičky, které byli na vozíčku jsme vozili. Nejlepší senioři byli oceněni diplomem a pohárem, ale i ostatní, kteří se neumístili, byly odměněni drobnou odměnou. Všichni ze společně prožitého odpoledne měli velkou radost a „naše“ babičky radost z toho, že nás zase vidí. Už teď se těšíme, až je budeme moci opět navštívit.

Jana