01.08.2021

Návštěva z DDŠ

Na Den dětí přijely za námi na návštěvu ambasadorky z obecně prospěšné společnosti Dejme dětem šanci, které pomáhají  dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě k samostatnosti. Usnadňují jim úspěšné začlenění do společnosti po opuštění dětského domova. Hledají pro děti podporovatele, patrony, přátele, zaměstnavatele a dárce. Ve spolupráci s vedením dětských domovů zařazují do jejich projektů děti, pro které je jejich podpora potřebná. Máme od nich například brýle, rovnátka, autoškolu, vánoční dárky apod. Moc si jejich pomoci vážíme.

Jana