15.05.2018

Čarodějnice

Na čarodějnice jsme se my děvčata nachystala. Připravily jsme si oblečení a odpoledne jsme se nastrojily. Dokonce nám paní vychovatelka dovolila i namalovat. Nejdřív jsme si na zahradě všichni opekli špekáčky a pak jsme vyrazili na rej čarodějnic.

Měly jsme i koště , na kterém jsme zkoušely lítat, ale nějak nás neposlouchalo. U velkého ohně jsme si nejdřív zasoutěžily a pak vyhlašovali nejhezčí čarodějnici. Sice jsme nevyhrály, ale moc jsme si to užily. Potom zapálili velký oheň, ze kterého odlítávali žhavé uhlíky a Marušce jeden propálil dírku na mikině.

Daniela